Can Be
Image default
Computers and Electronics

Zakon o zaščiti prijaviteljev – ZZPri

V Sloveniji je pričel po vzoru evropske direktive 2019/1937 z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava EU delovati zakon, ki omogoča zaščito prijaviteljev v organizaciji – Zakon o zaščiti prijaviteljev. Osnovni namen zakona je predvsem zaščita javnega interesa celovito ureja področje varstva prijaviteljev kršitev.

Zavezanci po ZZPri so dolžni določila zakona vzpostaviti in implementirati v zakonsko določenih rokih – rok za vzpostavitev prijavnih poti so za pravne subjekte, ki zaposlujejo od 50 do 249 delavcev je določen do 17. 12. 2023, za pravne subjekte, ki zaposlujejo več kot 250 delavcev in zavezanci v javnem sektorju pa 90 dni od uveljavitve zakona – do 23. 5. 2023.

e-Zaupnik je aplikacija za vzpostavitev zasebne notranje prijavne poti v organizacijah, kot to zahteva evropska direktiva (2019/1937) in slovenski zakon ZZPri (UL št. 16/23). e-Zaupnik omogoča anonimno pošiljanje in obravnavo prijav ter vso nadaljnjo komuniciranje med prijaviteljem (žvižgačem) in zaupnikom v organizaciji. Aplikacija je v slovenskem jeziku in deluje na vseh operacijskih sistemih ter na vseh napravah (računalnik, tablica, telefon …).

e-Zaupnik lahko kot dodatek vključuje tudi pravno asistenco, katera vam nudi podporo pri pripravi in izvajanju programov poročanja kršitev ter pripravo letnega poročila za Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).

e-Zaupnik je celovita rešitev za posredovanje prijav o domnevnih kršitvah in nepravilnostih kot zahteva Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) – ZZPri

Uveljavitev zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) je ključen korak v zaščiti oseb, ki razkrijejo nepravilnosti in nezakonite dejavnosti v svojih organizacijah. Ta zakon ne samo varuje interese prijaviteljev, ampak tudi krepi zaupanje javnosti v institucije ter spodbuja preglednost in odgovornost. S tem, ko organizacije ustvarijo varne in anonimne kanale za poročanje, kot je e-Zaupnik, lahko ustvarijo varno okolje, kjer zaposleni lahko izrazijo svoje pomisleke brez strahu pred maščevanjem.

To lahko vodi k prepoznavanju in reševanju morebitnih težav, preden eskalirajo, kar ima za posledico boljšo upravljanje in bolj zdravo delovno okolje. Zato je pomembno, da organizacije izvajajo določbe zakona ZZPri in sprejemajo ukrepe za zaščito prijaviteljev in njihovih pravic.